Kopalnia "Szczygłowice" w Knurowie

Budowana w latach 1957 - 1961.
Przekazana do eksploatacji 1 sierpnia 1961 roku.
1 lutego 2010 roku
połączona z kopalnią "Knurów" pod nazwą "Knurów - Szczygłowice".
Obecnie działa w strukturach JSW SA.

 

Odznaka "Wzorowy Pracownik KWK Szczygłowice"
/wykonanie w emalii/

Ustanowiona w roku 1973, nadawana w latach 1973-1981. Nadano 1263 odznaki.

Odznaka "Wzorowy Pracownik KWK Szczygłowice"
/wykonanie w lakierze/