Order Sztandaru Pracy

Ustanowiony Ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku. Dzielił się na dwie klasy : srebrną i złotą. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 roku ( Karta Górnika ) nadawany pracownikom górnictwa odpowiednio:

- za 20 lat pracy pod ziemią – w klasie II (srebrny)

- za 25 lat pracy pod ziemią – w klasie I (złoty).

Orderem Sztandaru Pracy w obu klasach odznaczane były również zakłady pracy, miasta i inne zbiorowości. Order był nadawany do 1952 roku przez Prezydenta RP, a następnie Radę Państwa (przez krótki okres od 1989 roku – ponownie przez Prezydenta). Ostatni raz nadano go w 1991 roku. Ustawa z dnia 16 października 1992 roku zniosła ten order, uchylając przepisy Ustawy z 17 lutego 1960 roku dotyczące Orderu Sztandaru Pracy
 

Awers Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja RP.

Nadawany w latach 1949 – 1959.

Rewers Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja RP.

Nadawany w latach 1949 – 1959.

Awers miniatury Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja RP.

 
 
 

Rewers miniatury Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja RP.

Awers Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja PRL.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

Rewers Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja PRL.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

 
 
 

Awers miniatury Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja PRL.

Rewers miniatury Orderu Sztandaru Pracy II klasy – wersja PRL.

Legitymacja Orderu Sztandaru Pracy II klasy za pracę w górnictwie.  
 
 

Awers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja RP.

Nadawany w latach 1949 – 1959.

Rewers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja RP.

Nadawany w latach 1949 – 1959.

Awers miniatury Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja RP.  
 
 

Rewers miniatury Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja RP.

Awers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.

Wersja sztandarowa – nadanie dla KWK „Makoszowy” w Zabrzu.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

Rewers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.

Wersja sztandarowa – nadanie dla KWK „Makoszowy” w Zabrzu.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

 
 
 

Awers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.

Nadawany w latach 1960-1991.

Rewers Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.

Nadawany w latach 1960 – 1991.

Awers miniatury Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.  
 

Rewers miniatury Orderu Sztandaru Pracy I klasy – wersja PRL.

Legitymacja Orderu Sztandaru Pracy I klasy za pracę w górnictwie.