Jaworznicko – Mikołowskie Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe Przemysłu Węglowego w Mysłowicach

Powstało w roku 1952 jako wydział Centralnych Warsztatów Mikołowskiego Zjednoczenia PW.
W latach 60 – tych przekształcone w samodzielne przedsiębiorstwo.
Zlikwidowane.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik JMPST PW Mysłowice”