Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego „FAMAGO” w Zgorzelcu

Powstała w 1957 roku jako Warsztat Kombinatu Górniczo –Energetycznego Turów.
W roku 1967 nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa na FMGO „FAMAGO”.
W latach 2005 – 2014 działała w strukturach Grupy KOPEX S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik FAMAGO”