Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach

Utworzone 1 stycznia 1996 roku przez połączenie  Zakładów Górniczych „Polkowice” z Zakładami Górniczymi „Sieroszowice” w Polkowicach.
Działają w strukturach KGHM S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Dla
Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice”

Odznaka „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego O/ZG Polkowice – Sieroszowice”
/strona przednia/

Ustanowiona 17paździrnika 2009 roku.
Pierwsze odznaki wręczono 18 grudnia 2009 roku.
Do chwili obecnej nadano 126 odznak.
  Odznaka „Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Pracowników
Przemysłu Miedziowego O/ZG Polkowice – Sieroszowice”
/strona tylna/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego O/ZG Polkowice – Sieroszowice”
/okładka/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego O/ZG Polkowice – Sieroszowice”
/wnętrze/