Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa z siedzibą w Katowicach

Działa od roku 1892, początkowo jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych.
W roku 1946 na zjeździe inżynierów i techników górnictwa w Katowicach powołane zostaje do życia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Polskiego Przemysłu Węglowego.
W roku 1957 zmienia nazwę na obecną.


 

Odznaka „Zasłużony
Działacz SITG”

Legitymacja odznaki
„Zasłużony Działacz SITG”

Srebrna Odznaka
„Zasłużony Dla Stowarzyszenia
SITG”

Ustanowiona w roku 1995. Nadawana obecnie.

 
 
 

Legitymacja srebrnej odznaki
„Zasłużony Dla Stowarzyszenia
SITG”

Złota odznaka
„Zasłużony Dla Stowarzyszenia
SITG”

Ustanowiona w roku 1995. Nadawana obecnie.

Legitymacja złotej odznaki
„Zasłużony Dla Stowarzyszenia
SITG”

 
 
 

Odznaka „Członek
Honorowy SITG”

Legitymacja odznaki „Członek
Honorowy SITG”

Odznaka „Laur Zasług
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa”

Ustanowiona w roku 2011.
Nadawana od roku 2012 do chwili obecnej.

 
 

Dyplom nadania odznaki
„Laur Zasług Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa”