t

     
 

Kopalnia "Thorez" w Wałbrzychu

Początki kopalni sięgają roku 1769, kiedy zgłoszona zostaje do Wyższego urzędu Górniczego w Złotym Stoku.
Do 1945 roku działała pod nazwą "Fuchs". Nazwa polska do 31 grudnia 1945 roku - "Julia". W okresie od 1 stycznia 1956 roku do 1 maja 1950 roku działa pod nazwą "biały kamień", następnie do roku 1993 pod nazwą "Thorez".
W roku 1993 wraca do nazwy "Julia". Postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1991 roku, kończy eksploatację 31 października roku 1996.
Zakończenie likwidacji 30 września 1998 roku.


 
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Thorez"