Kopalnia „Janina” w Libiążu.

Kopalnia czynna od roku 1907.
Obecna nazwa – Zakład Górniczy „Janina”.
Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w skład koncernu TAURON – Wydobycie.


  Odznaka „Kopalnia Janina
Libiąż Zasłużonemu Pracownikowi”
Ustanowiona i nadawana w roku 1970.
Legitymacja Odznaki "Kopalnia Janina
Zasłużonemu Pracownikowi"
Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Janina"
 
  Miniatura odznaki „Zasłużony Pracownik Kopalni Janina” Dyplom nadania odznaki „Zasłużony Pracownik Kopalni Janina” Legitymacja odznaki „Zasłużony Pracownik Kopalni Janina”
 
  Legitymacja odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni Janina”
Odznaka „Za Zasługi
Dla KWK Janina”
Ustanowiona w roku 2002.
Legitymacja odznaki
„Za Zasługi Dla KWK Janina”
 
  Odznaka „Za Zasługi Dla
NSZZ Pracowników KWK Janina”
Nadawana do roku 2010.
Legitymacja odznaki „Za Zasługi
Dla NSZZ Pracowników KWK Janina”
Legitymacja odznaki „Za Zasługi
Dla NSZZ Pracowników KWK Janina”
 
  Odznaka „Zasłużony Dla NSZZ
Pracowników ZG Janina”
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla NSZZ Pracowników ZG Janina”
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla NSZZ Pracowników ZG Janina”
 
  Odznaka Honorowa Związku
Zawodowego Ratowników
Górniczych w Polsce ZG „Janina”
Odznaka jubileuszowa XXV
– lecia ZZ KADRA przy ZG „Janina”
Ustanowiona i nadawana w roku 2016.