Dąbrowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Dąbrowie Górniczej

Uruchomione w roku 1946, na bazie Warsztatów Naprawczych kopalni „Generał Zawadzki”, jako „Główne Warsztaty Naprawcze Przemysłu Węglowego”.
W latach 1951-57 noszą nazwę „Dąbrowskie Warsztaty Naprawcze Przemysłu Węglowego”.
W roku 1957 zmieniają nazwę na „Dąbrowskie Zakłady Naprawcze PW”.
Profil ich działalności to remont i produkcja części zamiennych do maszyn górniczych.
Postawione w stan likwidacji w roku 1992, zlikwidowane w roku 2004.


 

Odznaka ”Zasłużony Pracownik
Dąbrowskich Zakładów Naprawczych PW”

Odznaka „Zasłużony
Pracownik DZN PW”
/ odmiana kolorystyczna /