Kopalnia "Bobrek - Centrum" w Bytomiu

Utworzona 1 stycznia 2005 roku z połączenia Zakładów Górniczych "Bytom III" i "Centrum".
Działa w strukturach Kompanii Węglowej SA.
Do roku 2015 działała w strukturach Kompanii Węglowej SA. W maju 2015 roku ruch „Bobrek” przekazano do Węglokoksu Kraj, gdzie działa jako część KWK „Bobrek-Piekary”.
Ruch „Centrum” przekazano do Spółki Restrukturyzacji Kopalń gdzie działa jako KWK „Centrum” z przeznaczeniem do likwidacji.

  Odznaka "Zasłużony Pracownik KWK SA Oddział Bobrek - Centrum" Odznaka "Zasłużony ZZG w Polsce KWK Bobrek - Centrum" Legitymacja Zasłużonego ZZG w Polsce KWK "Bobrek - Centrum"
 
  Odznaka "Zasłużony Solidarność KWK
Bobrek - Centrum"
Legitymacja Zasłużonego dla Związku Zawodowego "Solidarność" KWK "Bobrek - Centrum" Odznaka "Zasłużony Solidarność KWK Bobrek - Centrum"
 
  Odznaka "Honorowy Dawca Krwi KWK
Bobrek - Centrum" /wersja męska/
Odznaka "Honorowy Dawca Krwi KWK
bobrek - Centrum" /wersja damska/
Odznaka "Medal Wielkiego Serca - Zasłużony dla HDK Diament KWK Bobrek - Centrum"
 
  Medal pamiątkowy Klubu PCK HDK "Diament" KWK "Bobrek - Centrum"