KWK „Andaluzja” Piekary Śląskie Brzozowice-Kamień

Powstała w roku 1908.
W roku 2006 postawiona w stan likwidacji, zlikwidowana definitywnie w roku 2014.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni Andaluzja”

Ustanowiona 21 listopada 1973 roku.

Legitymacja odznaki Zasłużony Pracownik Kopalni "Andaluzja" Odznaka „Zasłużony Działacz NSZZ „Solidarność” KWK „Andaluzja””
 
  Legitymacja "Medalu Solidarności" Legitymacja "Medalu Solidarności" Odznaka „Podziękowanie za zasługi dla NSZZ „Solidarność” KWK „Andaluzja”
 
  Odznaka „Zasłużony dla Związku NSZZ „Solidarność” Andaluzja Piekary Śląskie” Odznaka „XX-lecie NSZZ „Solidarność” KWK „Andaluzja”