Kopalnia "Kleofas" w Katowicach

Utworzona w roku 1840.
1 stycznia 1974 roku połączona z kopalnią "Gottwald".
W roku 1990 zmiana nazwy z "Gottwald" na "Kleofas".
1 Lipca 1996 roku połączona z kopalnią "Katowice" .
W roku 2004 postawiona w stan likwidacji. Zlikwidowana.


  Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ
Pracowników KWK Kleofas"
/brązowa/

Odznaka ustanowiona w roku 1983.
Nadawana w latach 1984 - 1993.
Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ
Pracowników KWK Kleofas"
/srebrna/

Odznaka ustanowiona w roku 1983.
Nadawana w latach 1984 - 1993.
Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ
Pracowników KWK Kleofas"
/złota/

Odznaka ustanowiona w roku 1983.
Nadawana w latach 1984 - 1993.