Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Górnik PRL”

Tytuł honorowy „Zasłużonego Górnika Rzeczpospolitej Polskiej” ustanowiono 30 listopada 1949 roku.
Odznakę tego tytułu, z nazwą zmienioną na „Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” ustanowiono 9 listopada 1955 roku.
Tytuł honorowy i Odznakę nadawała Rada Państwa.
Tytuł i Odznaka nadawane były zasłużonym górnikom oraz osobom dozoru górniczego zatrudnionym w górnictwie węglowym, rud i kruszców, soli kuchennej, glinki ogniotrwałej i glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów i gipsów, którzy w okresie wieloletniej pracy w górnictwie pod ziemia wyróżnili się osiągnięciami w dziedzinie wydajności pracy, zwiększenia wydobycia, inicjowania i rozwoju współzawodnictwa pracy, ulepszania metod pracy, wprowadzania i upowszechniania postępu technicznego, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Odznaka nadawana była w latach 1955 – 1989. Ogółem nadano 1590 sztuk .
 

Odznaka tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Wersja z małym orłem i tłem promienistym.

Odznaka tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Wersja z dużym orłem i tłem promienistym

Odznaka tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Wersja z tłem groszkowanym.

 
 
 

Dyplom nadania tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Nadanie z roku 1985.

Legitymacja tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Nadanie z roku 1985.

Legitymacja tytułu honorowego
„Zasłużony Górnik PRL”
Nadanie z roku 1989