Kopalnia „Barbara – Chorzów” w Chorzowie.

Utworzona 1 stycznia 1970 przez połączenie kopalń „Barbara – Wyzwolenie” i „Chorzów”.
Postawiona w stan likwidacji w roku 1993.
Obecnie pozostały po niej dwa szyby „Kolejowy II” i Zygmunt August II” działające w strukturach Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Barbara – Chorzów”

Data ustanowienia i rozpoczęcia
nadawania nieznana, możliwe że był
to rok 1970.

Odznaka „Zasłużony Pracownik
KWK Barbara – Chorzów”
/wykonanie w lakierze/

Dyplom nadania tytułu
„Zasłużony Pracownik Kopalni
Barbara-Chorzów”