Wielkopolskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa w Poznaniu

Utworzone 19 grudnia 1966 roku, zarządzeniem nr 132 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki.
31 grudnia 1975 roku połączone ze Szczecińskimi Okręgowymi Zakładami Gazownictwa oraz Przedsiębiorstwem Kopalnictwa Naftowego w Mielcu, weszły w skład Wielkopolskich Zakładów Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu.


 

Odznaka „Zasłużony
Pracownik Wlkp OZG”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Wlkp OZG”