Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” w Kielcach

Inicjatorem powstania nowoczesnej huty metali nieżelaznych w Białogonie - protoplasty dzisiejszej Fabryki, był ksiądz Stanisław Staszic.
Inwestycja rozpoczęta wmurowaniem kamienia węgielnego w 1814 roku zaowocowała rozpoczęciem produkcji w 1817 roku.
W zakładzie nazwanym na cześć cara „Huta Aleksandra” wytapiano miedź, ołów i srebro poddając je dalszej przeróbce we własnej walcowni. Po wojnie w 1948 roku fabrykę znacjonalizowano pod nazwą „ Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa”.
Od 1966 roku zakład funkcjonuje pod firmą Kielecka Fabryka Pomp „BIAŁOGON”.
Od roku 1997 funkcjonuje jako KFP „BIAŁOGON” S.A.


 

Odznaka "Zasłużony Pracownik KFP Białogon"