Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu

Działa od roku 1992.


 

Awers brązowej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

Rewers brązowej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

Awers srebrnej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

 
 
 

Rewers srebrnej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

Awers złotej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

Rewers złotej Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Ustanowiona w roku 1998. Nadawana obecnie.

 
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy FZZGWB”

Wspólna dla wszystkich stopni.