EKSPLO – TECH Spółka z o.o. w Suszcu

Przedsiębiorstwo powstało w roku 2011.
Prowadzi roboty górnicze w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego. 


 

Odznaka „ Zasłużony Dla EKSPLO – TECH Spółka z o.o.”