Kompania Węglowa SA w Katowicach

Powstała 1 lutego 2003 roku, w wyniku przekształcenia Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego SA.


 

Odznaka Honorowa „Zasłużony
Dla Kompanii Węglowej SA”

Ustanowiona 21 sierpnia 2012 roku.
Nadawana od roku 2012.

Legitymacja Odznaki Honorowej „Zasłużony
Dla Kompanii Węglowej SA”
Legitymacja Odznaki Honorowej „Zasłużony
Dla Kompanii Węglowej SA”
 
 
 

Odznaka Związku Zawodowego
„Kadra” KW SA.

Odznaka Międzyzakładowego Związku
Zawodowego „KADRA” Górnictwo KW SA

Odznaka jubileuszowa X – lecia ZZ
„KADRA” KW SA.
Ustanowiona w roku 2014.