Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji „DOZÓR” KGHM SA z siedzibą w Lubinie

Organizacja została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w marcu 1993 roku.


 

Odznaka „Zasłużony Dla
ZZPTiA DOZÓR KGHM POLSKA
MIEDŹ SA”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla ZZPTiA DOZÓR KGHM
POLSKA MIEDŹ SA”

Odznaka jubileuszowa na XX – lecie
ZZPTiA „ DOZÓR”
KGHM POLSKA MIEDŹ SA

 
 

Legitymacja odznaki jubileuszowej
na XX – lecie  ZZPTiA „
DOZÓR” KGHM
POLSKA MIEDŹ SA