Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach

Powstała 29 czerwca 1993 roku, w wyniku połączenia 11 kopalń będących Spółkami Akcyjnymi Skarbu Państwa.
Obecnie w skład KWH wchodzą cztery kopalnie: „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wieczorek” i „Wujek”.


 

Odznaka Honorowa „Zasłużony
Dla Katowickiego Holdingu
Węglowego SA”

Ustanowiona w roku 2011.
Nadawana od roku 2011 do chwili obecnej.

Legitymacja Odznaki Honorowej
„Zasłużony Dla Katowickiego
Holdingu Węglowego SA”

Odznaka Honorowa „Zasłużony
Dla Katowickiego Holdingu
Węglowego SA”

Próba technologiczna.