Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR” we Wrocławiu

Powstał w roku 1950 jako oddział Centralnego Biura projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach.
W 1955 roku przekształcił się w Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, by w roku 1971 zmienić nazwę na obecną.
W roku 1991 dzieli się na dwa, działające do dnia dzisiejszego, niezależne przedsiębiorstwa – „POLTEGOR-instytut” i „POLTEGOR-projekt”.


 

Odznaka ”Zasłużony Pracownik POLTEGORU”

Odznaka ”Zasłużony Pracownik POLTEGORU”
/odmiana kolorystyczna/