Gliwickie Zakłady Konstrukcyjno – Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego w Gliwicach

Powstały w 1945 roku jako Centralnego Biuro Projektów w Świętochłowicach.
W 1958 roku przyjęły nazwę Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego. W maju 1975 roku dokonano reorganizacji zaplecza badawczego górnictwa.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego przekształcono w ZKMPW Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyzacji Górnictwa z siedzibą w Katowicach, a z wydzielonych Zakładów Budowy Maszyn Doświadczalnych i Doskonalenia Kadr oraz Kopalni Doświadczalnej M-300 utworzono Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG z siedzibą w Gliwicach.
 

Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik GZKM PW”

Złota Odznaka  „Zasłużony Pracownik GZKM PW”

Odznaka „Zasłużony Pracownik GZKM PW”
/wykonanie w emalii/
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik GZKM PW”
/wykonanie w lakierze/