Sosnowieckie Odlewnie Staliwa „SOSTAL” w Sosnowcu

Początki przedsiębiorstwa sięgają lat 1909-1910, kiedy to utworzone zostały dwa zakłady prywatne : Odlewnia Stali Woźniak i Synowie oraz Odlewnia Żeliwa J.Chrzanowski.
W roku 1948, po upaństwowieniu, połączono je pod nazwą Sosnowieckie Odlewnie Staliwa.
Od roku 1951 działały w strukturach Centralnego Zarządu budowy Maszyn Górniczych ( przekształconego następnie w POLMAG ).
W roku 1966 zmieniły nazwę na Sosnowieckie Odlewnie Staliwa "SOSTAL".
Zlikwidowane w roku 2003.
Produkowały odlewy staliwne dla potrzeb fabryk maszyn i urządzeń górniczych.


 

Odznaka  „Zasłużony Pracownik SOSTAL”