Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie

Ustanowiona 15 października 2013 roku rozporządzeniem Rady Ministrów,  jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w górnictwie. Odznakę nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
 

Awers Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”

Rewers Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”

Dyplom nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”

 
 

Legitymacja Odznaki Honorowej „Zasłużony Dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”