Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” w Bukownie

Utworzone 16 lutego 1958 roku przez połączenie Zakładów Górniczych „Bolesław” oraz Zakładów Hutniczych „Bolesław”.
W roku 1967 połączone z ZG „Olkusz”, rok później zmieniają nazwę na Kombinat Górniczo – Hutniczy.
W roku 1980 wracają do nazwy Zakłady Górniczo – Hutnicze, od 1 marca 2003 roku działają jako spółka akcyjna ZGH „Bolesław” SA.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KGH Bolesław”
/wersja w emalii/

Ustanowiona w roku 1973, nadawana do roku 1979.

Odznaka „Zasłużony Pracownik KGH Bolesław”
/wersja w lakierze/

Ustanowiona w roku 1973, nadawana do roku 1979.

Odznaka „Zasłużony Pracownik ZGH Bolesław”

Data ustanowienia nieznana, możliwy rok 1980.

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik ZGH Bolesław”

Wzór ustanowiony w roku 2000, nadawana do roku 2002.

Odznaka „Zasłużony Pracownik ZGH Bolesław SA”

Ustanowiona w roku 2003, nadawana aktualnie.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik ZGH Bolesław SA”