t

     
 

Kopalnia "Victoria" w Wałbrzychu

Powstała w roku 1892.
Postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1991 roku.
Zakończenie eksploatacji 14 maja 1994 roku. Zlikwidowana.


 
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Victoria"