TECHGÓR - Specjalistyczne Usługi Budownictwa Górniczego Spółka z o.o. w Suszcu

Przedsiębiorstwo powstało w roku 2006.
Prowadzi roboty górnicze w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego.


 

Odznaka „ Zasłużony Dla TECHGÓR Spółka z o.o.”

Ustanowiona w roku 2012. Nadawana obecnie.