Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach

Utworzone decyzją Ministra Górnictwa z dnia 7 września 1950 roku, 1 stycznia roku 1951 rozpoczęło działalność.
Zajmowało się eksploatacją kruszywa i piasku podsadzkowego na potrzeby kopalń węgla kamiennego, przewozami kolejowymi oraz zarządem kolei piaskowych.
Zlikwidowane w 1991 roku.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PMP - PW”

Odznaka "Zasłużony Pracownik PMP PW"
/odmienne wykonanie/
Odznaka „Zasłużony Pracownik PMP - PW”
/odmiana kolorystyczna/