Kopalnia „Pomorzany” w Olkuszu

Oddana do eksploatacji 15 lipca 1974 roku, nadal w eksploatacji.
W roku 1976 połączona z kopalnią „Olkusz”.
Eksploatuje rudy cynku i ołowiu. Działa w strukturach Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” SA.


 

Odznaka „Zasłużony Kopalnia Pomorzany”

Odznaka „Zasłużony Kopalnia Pomorzany”
/odmienne wykonanie/

Dyplom nadania tytułu „Zasłużony Dla Kopalni Pomorzany”