Kopalnia "Miechowice" w Bytomiu.

Budowę kopalni rozpoczęto w roku 1899. Eksploatowana od roku 1902 pod nazwą "Preussen".
Od roku 1945 eksploatowana pod nazwą "Miechowice".
1 stycznia 1997 roku połączona z kopalnią "Bobrek" pod nazwą "Bobrek - Miechowice". Zakończenie eksploatacji 31 grudnia 1998 roku, postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1999 roku. Zlikwidowana ostatecznie 31 grudnia 2000 roku.


 

Odznaka "Wzorowy Górnik Kopalni Miechowice"
/wykonanie w emalii/
Ustanowiona 15 sierpnia 1972 roku. Nadawana w latach 1972 - 1996.

Odznaka "Wzorowy Górnik Kopalni Miechowice"
/wykonanie w lakierze/
Ustanowiona 15 sierpnia 1972 roku. Nadawana w latach 1972 - 1996.

 

Wzór technologiczny Odznaki "Wzorowy Górnik Kopalni Miechowice"
 
 

Projekt graficzny odznaki "Wzorowy Górnik Kopalni Miechowice"

Opis wykonania Odznaki "Wzorowy Górnik Kopalni Miechowice"

Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Miechowice"

 
  Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Miechowice" - odmiana

Projekt graficzny odznaki "Zasłużony Pracownik Kopalni Miechowice"

Opis wykonania Odznaki "Zasłużony Pracownik Kopalni Miechowice"
 
 
Odznaka "Zasłużony ZZG e Polsce KWK Miechowice 4 XII 1997"
Ustanowiona i nadawana jednorazowo w roku 1997.