Kopalnia węgla Brunatnego „Adamów” w Turku

Powstała w latach 1959 – 1963.
Przekazana do eksploatacji w roku 1964.
Obecnie eksploatuje dwie odkrywki „Adamów” i „Koźmin”.
Działa w strukturach spółki  Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA ( ZE PAK SA ).


 
Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Adamów”
/wersja najstarsza/
Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Adamów”
/odmienne wykonanie/

Odznaka „Zasłużony
Pracownik Kopalni Adamów” br/>/wersja aktualna/

Nadawana obecnie na podstawie
zarządzenia z dnia 29 listopada 2004 roku.

  Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik
Kopalni Adamów”

Odznaka „Zasłużony Działacz NSZZ
Górników KWB Adamów”

Ustanowiona w roku 1999,
nadawana od roku 1999 do dnia dzisiejszego.

Legitymacja odznaki „Zasłużony Działacz NSZZ
Górników KWB Adamów”
 
 

Odznaka Honorowa na jubileusz 50–lecia Klubu
HDK „Górnik” przy KWB
„Adamów” SA

Ustanowiona 10 lutego 2011 roku.
Pierwsze nadania miały miejsce 28 maja 2011 roku.

Legitymacja Odznaki Honorowej na jubileusz 50–lecia
Klubu HDK przy KWB „Adamów” SA 
/okładka/
Legitymacja Odznaki Honorowej na jubileusz 50–lecia
Klubu HDK przy KWB „Adamów” SA
/wnętrze/