Kopalnia "Halemba" w Rudzie Śląskiej

Początki kopalni sięgają roku 1943 . Oddana do użytku 1 lipca 1957 roku.
26 lipca 2007 roku połączona z kopalnią "Polska - Wirek" pod nazwą "Halemba - Wirek".
Działa w strukturach Kompanii Węglowej SA. Od 1 maja 2016 roku działa w strukturach PGG SA.


 
Odznaka "Zasłużony w Rozwoju Kopalni
Halemba 1957 - 1967"
Ustanowiona i nadawana w roku 1967 z okazji
10-lecia uruchomienia kopalni.
Legitymacja Odznaki "Zasłużonemu w Rozwoju
Kopalni Halemba 1957 - 1967"
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Halemba"
/wersja w emalii /
Ustanowiona na początku lat 70-tych,
nadawana do roku 1979.
 
 
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Halemba"
/wersja w lakierze/
Ustanowiona na początku lat 70-tych, nadawana do roku 1979.
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Halemba"
/wersja bez baretki/
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Halemba" rok 1977
/okładka/
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Halemba" rok 1977
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Halemba"
Ustanowiona 23 lipca 1980 roku. Nadawana do roku 2006.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Halemba" rok 1990
/okładka/
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Halemba"  rok 1990
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Ratownik Dla
KWK Halemba 2006"
Ustanowiona w roku 2006.
Odznaka „Zasłużony Dla ZZG
w Polsce KWK Halemba”
Nadawana w latach 1997-2002.
 
  Odznaka „Zasłużony ZZG
w Polsce KWK Halemba”
Ustanowiona w roku 2003.
Dyplom nadania odznaki Zasłużony dla
ZZG w Polsce Kopalni "Halemba"
Odznaka „Wyróżniony ZZG
w Polsce KWK Halemba”
Ustanowiona w roku 2016.
 
  Legitymacja odznaki „Wyróżniony
ZZG w Polsce KWK Halemba”
Odznaka "Zasłużony Dla Klubu HDK
przy KWK Halemba"
Nadawana w latach 2005 – 2015.
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Klubu HDK Przy KWK Halemba”
 
  Legitymacja odznaki
„Zasłużony Dla Klubu HDK
Przy KWK Halemba”
Odznaka „Zasłużony Dla Klubu HDK
przy KWK Halemba”
Wersja dla ratowników górniczych.
Nadawana w latach 2013 – 2015.
Legitymacja odznaki
„Zasłużony Dla Klubu HDK
Przy KWK Halemba”
Wersja dla ratowników górniczych.
 
  Legitymacja odznaki
„Zasłużony Dla Klubu HDK
Przy KWK Halemba”
Wersja dla ratowników górniczych.
Odznaka „Zasłużony Dla Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba”
Ustanowiona w roku 2016.
Legitymacja odznaki
„Zasłużony Dla Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Halemba”
 
  Legitymacja odznaki
„ Zasłużony Dla Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi przy KWK Halemba”
Awers brązowego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Nadawany w latach 2012 – 2015.
Rewers brązowego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
 
  Legitymacja brązowego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Awers srebrnego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Nadawany w latach 2012 – 2015.
Rewers srebrnego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
 
  Legitymacja srebrnego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Awers złotego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Nadawany w latach 2012 – 2015.
Rewers złotego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
 
  Legitymacja złotego Medalu
„Za Pomoc i Dar Krwi”
Odznaka jubileuszowa "10 lat
kopalni "Halemba 1957 - 1967"