Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Powstał w roku 1951, jako Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, 1 stycznia 1973 roku zmienia nazwę na Instytut Mechanizacji Budownictwa.
Od października 1986 roku, po połączeniu z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowych Przemysłu Kruszyw nosi obecną nazwę.
 

Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

Ustanowiona 26 kwietnia 2010 roku, nadawana obecnie. Odznakę otrzymują pracownicy za 1 rok  nienagannej pracy w IMBiGS.

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

Ustanowiona 26 kwietnia 2010 roku, nadawana obecnie. Odznakę otrzymują pracownicy za 15 lat pracy w IMBiGS.

Złota Odznaka „Zasłużony Dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

Ustanowiona 26 kwietnia 2010 roku, nadawana obecnie. Odznakę otrzymują pracownicy za 25 lat pracy w IMBiGS.

 

Legitymacja Odznaki ”Zasłużony Dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

Wspólna dla wszystkich stopni.

Legitymacja Odznaki ”Zasłużony Dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

Wspólna dla legitymacji stopni.