Centralny Ośrodek Badawczo – Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin „SEPARATOR” w Katowicach

Utworzone 1 stycznia 1975 roku jako Centrum Badawczo - Projektowe Wzbogacania i Utylizacji Kopalin "SEPARATOR".
Następnie działało jako Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla "SEPARATOR".
Zlikwidowane w roku 2009.


 

Odznaka „Centralny Ośrodek
Badawczo – Projektowy Wzbogacania
i Utylizacji Kopalin SEPARATOR Zasłużony Pracownik”

Odznaka „Zasłużony
Pracownik SEPARATOR”