Kopalnia Barytu „Boguszów” w Boguszowie – Gorce

Rozpoczęcie eksploatacji złóż barytu w rejonie Boguszowa datuje się na rok 1867.
Po drugiej wojnie światowej kopalnia stała się oddziałem Dolnośląskich Zakładów Chemicznych w Żarowie. Na początku lat pięćdziesiątych przekazano ją Dolnośląskiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu i wcielono do KWK Victoria.
Od roku 1956 kopalnia funkcjonowała jako samodzielne przedsiębiorstwo. Składała się z dwóch zakładów górniczych: ZG „Stanisławów” i ZG „Boguszów”.
Eksploatację złóż barytu zakończono w ZG „Stanisławów” 31 stycznia, a w ZG „Boguszów”  03 lipca 1997 roku. Postawiona w stan likwidacji 31 maja 1997 roku, zlikwidowana ostatecznie 31 grudnia 1998 roku.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Kopalni Barytu Boguszów”