Zakład Górniczy "Rozalia" w Siemianowicach Śląskich

Powstał w roku 1994 z części KWK "Siemianowice", celem eksploatacji dostępnych resztek węgla po KWK "Siemianowice".
Zakończenie eksploatacji - rok 1999. Zlikwidowany.


 
Odznaka "Zasłużony Pracownik Zakładu Górniczego Rozalia"

Dyplom nadania tytułu "Zasłużony Pracownik KWK Siemianowice - ZG Rozalia"