Kopalnia "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju

Rozpoczęcie budowy - rok 1962.
Oddana do eksploatacji 4 grudnia 1969 roku pod nazwą "Zofiówka".
Zmiana nazwy na "Manifest Lipcowy" - rok 1974.
W roku 1990 wraca do starej nazwy.
Obecnie czynna jako Ruch "Zofiówka" kopalni "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" w strukturach JSW SA.


  Odznaka "Zasłużony Pracownik KWK Manifest Lipcowy" Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Manifest Lipcowy"
/miniatura/
Odznaka "Zasłużony Dla KWK Manifest Lipcowy"

Wręczana osobom nie będącym
pracownikami kopalni.
 
  Odznaka "Zasłużony Dla KWK Manifest Lipcowy"
/miniatura/

Wręczana osobom nie będącym
pracownikami kopalni.
Odznaka "Zasłużony Dla KWK
Manifest Lipcowy"

Wręczana osobom nie będącym
pracownikami kopalni.
/ Odznaka z kolekcji p. Dariusza Mazura /
Odznaka "Zasłużony Dla KWK
Manifest Lipcowy"
/miniatura/

Wręczana osobom nie będącym
pracownikami kopalni.
 
  Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ Pracowników
KWK Manifest Lipcowy"
"