Kopalnia "Bobrek - Miechowice" w Bytomiu

Utworzona 1 stycznia 1997 roku z połączenia kopalń "Bobrek" i "Miechowice".
1 stycznia 1999 roku przekształcona w Zakład Górniczy "Bytom III".


  Odznaka "Zasłużony Dla
KWK Bobrek - Miechowice"
Odznaka "Zasłużony Dla
KWK Bobrek - Miechowice"
Odznaka "Zasłużony Dla
KWK Bobrek - Miechowice"
 
  Odznaka "Zasłużony NSZZ Solidarność
KWK Bobrek - Miechowice"
Dyplom odznaki „Zasłużony
NSZZ Solidarność
KWK Bobrek-Miechowice”
Odznaka "Honorowy Dawca Krwi
KWK Bobrek - Miechowice"
 
  Odznaka „Zasłużony HDK
w PCK Górnik”
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla HDK w PCK Górnik”
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla HDK W PCK Górnik”
 
  Odznaka „Zasłużony Dla Klubu HDK
PCK „Górnik” Bytom”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Klubu HDK PCK
„Górnik” Bytom”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Klubu HDK PCK
„Górnik” Bytom”