Federacja Związków Zawodowych Górnictwa z siedzibą w Katowicach

Działała w latach 1983-1991.


 

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Górniczego Ruchu Związkowego FZZG”

Legitymacja srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla Górniczego Ruchu Związkowego FZZG” Złota Odznaka „Zasłużony Dla Górniczego Ruchu Związkowego FZZG”  
 

Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górniczego Ruchu Związkowego FZZG”