Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Budownictwa Węglowego z siedzibą w Katowicach

Utworzony zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 czerwca 1974 roku.
Zaprzestał działalności 31 maja 2004 roku, zlikwidowany 30 czerwca 2005 roku.


  Odznaka „Zasłużony Dla OBR BW”