Skąd pomysł? (Jak to się zaczęło…)

      Początkiem kolekcji stało się kilka odznak związanych z moim zakładem pracy – Kopalnią Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrzu. Zostawiłem je „na pamiątkę”, a stały się przyczyną dalszych poszukiwań. Najpierw zacząłem zbierać wszystkie odznaki związane z kopalniami węgla kamiennego. Okazało się jednak, że każda dziedzina działalności kopalń ma swoje odbicie w emitowanych „blaszkach”. Były odznaki związane z działalnością organizacji politycznych i społecznych, klubami Honorowych Dawców Krwi, odznaki związane z zakładowymi rocznicami, odznaki rajdów organizowanych przez kopalniane koła PTTK oraz wiele, wiele innych.

Zorientowałem się, że należy zawęzić zakres tematyczny zbioru. Wybrałem odznaki honorowe będące formą wyróżniania osób zasłużonych. W ten sposób w moim zbiorze pozostały odznaki „Zasłużonego Pracownika”, „Zasłużonego Działacza” i tym podobne. Potem zrozumiałem, że same odznaki to tylko część tematu, który mnie interesuje. Dlatego w moim zbiorze zaczęły się pojawiać legitymacje, dyplomy, regulaminy nadawania oraz inne dokumenty związane z tematem.

            Następnym krokiem była decyzja, aby rozszerzyć zbiór o  pozostałe gałęzie górnictwa. Pojawiły się odznaki związane z górnictwem węgla brunatnego, siarki, soli, surowców mineralnych, górnictwem skalnym, a także górnictwem nafty i gazu. Nie mogłem również pominąć odznak związanych z zakładami zaplecza górniczego, bez których działalność zakładów górniczych byłaby niemożliwa.

            Wreszcie odkryłem, że chciałbym podzielić się swoją pasją z innymi. Tak narodziła się idea opublikowania zbioru w formie katalogu. Chciałbym dla potrzeb katalogu, przynajmniej po części, odtworzyć historię odznak znajdujących się w mojej kolekcji. Aby ten cel osiągnąć docieram do publikacji poświęconych zakładom związanym z branżą górniczą, prowadzę kwerendy w archiwach państwowych i zakładowych, a także przeglądam kroniki zakładowe.    

      Przedstawiony tutaj zbiór zawiera wiele odznak  unikalnych, zachowanych w pojedynczych egzemplarzach, co podnosi wartość merytoryczną kolekcji, która, prawdopodobnie jest jedyną taką kolekcja w kraju.


      Tworząc kolekcję odznak prowadzę korespondencję z przedsiębiorstwami oraz organizacjami społecznymi związanymi z branżą górniczą w całym kraju. Bez zaangażowania i pomocy  osób tam pracujących nie dotarłbym do wielu informacji oraz pewnie nie wzbogaciłbym kolekcji o wiele unikalnych materiałów. Za tę pomoc bardzo serdecznie dziękuję.