Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu

Utworzone w roku 1945 jako Przedsiębiorstwo Budowy Szybów PIII, działało w strukturach Zjednoczenia przedsiębiorstw Wiertniczo – Górniczych.
W roku 1948 zmienia nazwę na Zakład Budowy Szybów i pod tą nazwą funkcjonuje do roku 1951.
1 stycznia 1951 roku
po raz kolejny zmienia nazwę na Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Pod tą nazwą funkcjonuje do roku 1995, kiedy Przyjmuje nazwę PBSz SA. Od roku 2004 działa w strukturach Grupy KOPEX SA.
Od roku 2008 działa pod nazwą KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów – Bytom”

Odznaka „Zasłużony Pracownik
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów – Bytom”
/odmiana kolorystyczna/

Odznaka „Zasłużony Pracownik
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów – Bytom”
/ odmiana kolorystyczna /

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PBSz 1970”

Ustanowiona prawdopodobnie w roku 1970, w związku z 25-leciem istnienia przedsiębiorstwa.

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla KOPEX – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA”

Ustanowiona 3 grudnia 2007 roku, wprowadzona do stosowania 2 stycznia 2008 roku. Nadawana od roku 2008 do chwili obecnej.

Złota Odznaka „Zasłużony Dla KOPEX – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA”

Ustanowiona 3 grudnia 2007 roku, wprowadzona do stosowania 2 stycznia 2008 roku. Nadawana od roku 2008 do chwili obecnej.