Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych „MIFAMA” w Mikołowie

Powstały w roku 1872 jako przedsiębiorstwo o nazwie „H.Koetz” wytwarzające kotły parowe.
W roku 1947 następuje zmiana nazwy na Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn. W roku 1965, po przejęciu zakładu przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, zmieniono nazwę na Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych.
W roku 1966 nazwę przedsiębiorstwa uzupełniono o nazwę firmową „MIFAMA”.
Obecnie działa pod nazwą MIFAMA Sp. z o.o. w grupie kapitałowej CARBOAUTOMATYKA.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik Mikołowskich Zakładów Budowy Maszyn Górniczych MIFAMA”

Odznaka „Zasłużony Pracownik MIFAMA”