Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego z siedzibą w Krakowie

Zarejestrowane 4 grudnia 1991 roku w Krakowie.
Skupia osoby zawodowo związane z górnictwem solnym.


 

Odznaka honorowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego.