Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

Utworzona w roku 1907 jako „Oberschlesischen Hauptrettungstelle” ( Górnośląska Główna Stacja Ratownicza ).
Od  roku 1945 działała jako Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego ( OSRG ) w Bytomiu.
31 lipca 1954 roku przekształciła się w Centralę Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, by następnie 9 marca 1959 roku zmienić nazwę na Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego.
Od roku 2004 funkcjonuje jako Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA.


 

Odznaka Honorowa „Ratownik Górniczy”
/wersja starsza w emalii/

Ustanowiona 3 lutego 1951 roku.
Wzór odznaki zatwierdzono 25 czerwca 1951 roku.

Okładka legitymacji Odznaki Honorowej
„Ratownik Górniczy”

Legitymacja Odznaki Honorowej „Ratownik Górniczy”  
 
 
 

Odznaka Honorowa „Ratownik Górniczy”
/wersja współczesna/

Odznaka Honorowa „Zasłużony Ratownik Górniczy”
/wersja I/

Ustanowiona 29 czerwca 1985 roku.

Odznaka Honorowa „Zasłużony Ratownik Górniczy”
/wersja II/

Ustanowiona 29 czerwca 1985 roku. Nadawana obecnie.

 
 
 
 

Dyplom nadania Odznaki Honorowej
„Zasłużony Ratownik Górniczy”

Wzór nadawany obecnie.

Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.
/awers/

Ustanowiony 29 czerwca 1985 roku. Nadawany w latach 1985 – 1989.

Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.
/rewers/

Ustanowiony 29 czerwca 1985 roku.
Nadawany w latach 1985 – 1989.

 
 
 

Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.
/miniatura/

Ustanowiony 29 czerwca 1985 roku. Nadawany w latach 1985 – 1989.

Dyplom nadania Medalu Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego

Brązowy Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
/awers/
 
 
 

Brązowy Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
/rewers/

Dyplom nadania Brązowego Medalu
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

Srebrny Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
/awers/
 
 
 

Srebrny Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
/rewers/

Dyplom nadania Srebrnego Medalu
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

Złoty Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego
/awers/
 
 
 

Złoty Medal Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
/rewers/

Dyplom nadania Złotego Medalu
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

Brązowy Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/awers/
 
 
 

Brązowy Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/rewers/

Dyplom nadania Brązowego Medalu CSRG SA

Srebrny Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/awers/
 
 
 

Srebrny Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/rewers/

Dyplom nadania Srebrnego Medalu CSRG SA

Złoty Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/awers/
 
 
 

Złoty Medal Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA
/rewers/

Dyplom nadania Złotego Medalu CSRG SA

Odznaka Honorowa „Zasłużony Pracownik CSRG ”

Ustanowiona 1 września 2002 roku.
Nadawana w latach 2002 - 2003.

 
 
 

Dyplom nadania Odznaki Honorowej
„Zasłużony Pracownik CSRG”

Nadawany w latach 2002-2003.

Odznaka Honorowa
„Zasłużony Pracownik CSRG SA”

Ustanowiona w roku 2004.
Nadawana obecnie.

Dyplom nadania Odznaki Honorowej
„Zasłużony Pracownik CSRG SA”

Wzór ustalony w roku 2004.
Stosowany obecnie.