Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu

Powstały w roku 1954, jako  „Kopalnie i Zakłady Wzbogacania Piasków Żelazistych w Budowie”, oddane do eksploatacji w roku 1965 z jednoczesną zmianą nazwy na Zakłady Górniczo – Hutnicze „Zębiec”.
W roku 1972 zakład zmienia nazwę na obecną, od 1 stycznia 1999  roku funkcjonuje jako spółka akcyjna.


 

Odznaka ”Zasłużony Pracownik ZGM Zębiec”

Ustanowiona w roku 1988. Nadawana w latach 1988 – 1998.

Odznaka „Zasłużony Dla ZGM Zębiec SA”

Ustanowiona w roku 2001, nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla ZGM Zębiec SA”