Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”

Ustanowiona uchwałą nr 7 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1979 roku.
Do roku 1997 nadawana była w stopniu srebrnym i złotym. Odznakę nadawał Prezes Centralnego Urzędu Geologii. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 roku zmienione zostały zasady nadawania odznaki.
Od tego czasu odznaka nadawana jest jako jednostopniowa, w stopniu złotym, przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa.
W roku 2001 następuje kolejna zmiana zasad nadawania. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw środowiska. Wygląd odznaki przez wszystkie lata nie uległ zmianie.
 

Srebrna odznaka „Zasłużony Dla
Polskiej Geologii”

Legitymacja srebrnej odznaki „Zasłużony
Dla Polskiej Geologii”

Złota odznaka „Zasłużony Dla
Polskiej Geologii”

 
 
 

Złota odznaka „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”
/odmienne wykonanie/

Legitymacja złotej odznaki „Zasłużony Dla Polskiej Geologii” Odznaka „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”
/współczesna/
 
 

Legitymacja odznaki „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”

Wzór z roku 1997.

Legitymacja odznaki „Zasłużony Dla Polskiej Geologii”

Wzór z roku 2001.