Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne Budownictwa Węglowego „TRANSROW” w Rybniku

Utworzone 1 stycznia 1965 roku.
Przedsiębiorstwo zajmowało się przewozem kruszyw do budów, betonowych elementów prefabrykowanych oraz innych materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa węglowego.


 

Odznaka ”Zasłużony Pracownik PTSBW TRANSROW”