Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „FUGO” w Koninie

Powstała w roku 1962 na bazie Zakładu Remontowego KWB „Konin”.
Początkowo działała pod nazwą Konińskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węgla Brunatnego. W roku 1979 zmienia nazwę na Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „FUGO”.
W grudniu 1991 roku przekształca się w spółkę akcyjną.
Od 29 sierpnia 2006 roku działa jako FUGO S.A.
Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej FUGO S.A.
Produkuje maszyny i urządzenia dla potrzeb górnictwa odkrywkowego.


  Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik FUGO Konin”
Odznaka „Zasłużony
Pracownik FUGO Konin”
Brązowa Odznaka „Zasłużony
Pracownik FUGO - Konin”
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
PracownikFUGO - Konin”
/wspólna dla wszystkich stopni/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
PracownikFUGO - Konin”
/wspólna dla wszystkich stopni/
Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik FUGO - Konin
 

Złota Odznaka „Zasłużony
Pracownik FUGO - Konin”